Географија

 • Географске координате:   44°22′22″ СГШ; 21°25′05″ ИГД
 • Временска зона                     UTC+1 (CET), лети UTC+2 (CEST)
 • Надморска висина               124 m
 • рад се налази у долини реке Млаве, на 114 км удаљености од Београда, 80 км од слободне царинске зоне и Луке Смедерево. На подручју града се укрштају важни путеви који су водили према моравској долини и долином Млаве према Дунаву. Петровац на Млави се налази на једном од најзначајнијих праваца у оквиру Подунавског региона који повезује Бор, Жагубицу и Петровац на Млави на једној са Пожаревцом и ауто-путем Београд-Ниш, на другој страни. Петровац на Млави је на 127 км од аеродрома у Београду и 200км од Новог Сада, што се због повезаношћу са ауто-путем не сматра великом удаљеношћу. Најближи градови којима општина гравитира и који гравитирају њој су Пожаревац (36 км), Свилајнац (40 км), Кучево (35 км) и Жагубица (42 км).
 • Највиши планински врх у општини је Фик (940 м). Значајни висови са истока су Капало (620 м) и Врањ (885 м). Са југоисточне стране су Врата (815 м), Кобиља глава (778 м), Велики и Мали Сумуровац (911 м и 738 м), Велики и Мали Вукан (825 м и 750 м), а на југу су Јежевац (675 м) и В. Врх (660 м) на самом ободу општине. Овај планински зид у ствари одваја ову област од Хомоља и вртача удолине Беле Реке. Са севера ова област нема физичких граница и продужава се у Млавску долину која се од брдских коса код Рашанца према северу шири у Стиг.
 • Географски положај општине Петровац на Млави указује на припадност умереноконтиненталној климатској зони. Прелазна доба се одликују временском променљивошћу, док су лета са доста стабилним временом и повременим пљусковитим падавинама локалног карактера. Средња годишња температура ваздуха износи 11ºС. Најхладнији месец је јануар са просечном температуром од 0,2ºС, а најтоплији је јул са просечном температуром од 20ºС. Средња годишња релативна влажност ваздуха износи 77,4%. Максимална просечна количина падавина је у јуну (106.5 мм), а најсувљи месец је март (42,6 мм). Падавине у облику снега могу се јавити од октобра до априла.
 • Биљни свет у Млавском крају не одступа много од других области. Овде успевају све врсте жита и кукуруза и њиве заузимају површину од 33.744 хектара. Ово је типичан воћарски крај који у себи крије огромне потенцијале за производњу квалитетних и висококвалитетних воћних ракија, првенствено шљивовице. Разноликост сорти шљива и висок квалитет плодова још увек су недовољно искоришћени.
 • Територија општине Петровац на Млави заузима подручје са изваредним и разноврстним природним карактеристикама које најбоље одсликавају многобројна врела, потоци, речице, шуме, питома северозападна падина хомољских планина, плодна равница Стиг и богата долина Млаве са дивним пејсажом и родном земљом на којој све добро успева. Заузима површину од 655 километара квадратних на којој у 34 насеља има 41.220 становника у 10.300 домаћинстава.
 • Мрежа насеља је равномерно развијена са релативно уравнотеженом концетрацијом становништва, изузимајући планинске делове Општине.
 • У административном погледу општине Петровац на Млави припада Браничевском округу, а окружују је општине Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Жабари, Свилајнац и Деспотовац. На овој територији се се одавно укрштали важни путеви који су водили према моравској долини и долином Млаве према Дунаву где се и сада налази на једном од најзначајнијих праваца у оквиру Подунавског региона који повезује Бор, Жагубицу и Петровац на Млави на једној са Пожаревцом и аутопутем Београд – Ниш, на другој страни. Град Петровац на Млави, највеће и једино градско насеље у оквиру општине, представља индустријски, трговачки, здраствени, културни, саобраћајни и административни центар. Град се налази у средишњем делу територије општине, лоциран непосредно на левој и десној обали реке Млаве и на раскрсници путева који повезују Пожаревац са Жагубицом, а Велику Плану, Жабаре и Свилајнац са Кучевом.
 • У њему према попису из 2012. године живи 8.152 становника. Просторна организација Општине формирана је под утицајем природних услова, превасходно рељефних, геолошких и климатксих карактеристика.
 • На простору самог града Петровца на Млави се налазе најплоднија пољопривредна земљишта, насеља, индустријске зоне као и најважнији инфраструктурни објекти.
 • Обезбеђивање рационалног концепта организације, уређења и коришћења простора представља један од глобалних приоритета укупног развоја општине, што ће се остварити равномерним распоредом привредних активности, стварањем квалитетнијих услова живота, комплетирањем подручја свим видовима инфраструктуре и функционалном диференцијацијом насеља у складу са заштитом животне средине. Наставиће се са урбанизацијом Општинског центра уз развој централних функција уз стварање услова за обављање одређених функција у секундарним сеоским центрима у циљу задовољења сопствених и потреба гравитирајућих насеља чиме ће се омогућити функционални развој мреже насеља у Општини. Ради остваривања концепта, рационалне организације и коришћења простора, израдиће се најпре генерални план за град Петровац на Млави, као и регулациони планови за нека секундарна сеоска насеља уз резервисање простора за експатацију рудника „Мелница“.